Grundsärskolan i Malmö

Move & Walk är en fristående grundsärskola som ligger på markplan i Europaporten. Skolan har ljusa fina lokaler där man enkelt kan förflytta sig även med rullstol i rymliga korridorer och handikappanpassade toaletter.

Vi välkomnar elever med neurologiska funktionsnedsättningar till en skola med helhetssyn, med mål att genom Konduktiv Pedagogik vara med och utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv som hela individer.

Vår skola följer den svenska läroplanen för grundsärskola samt träningsskolans läroplan för elever som behöver en utbildning anpassad efter egna förutsättningar.  Eleven läser här ämnesområden istället för ämnen. De olika ämnesområdena är:

• Estetisk verksamhet

• Motorik

• Vardagsaktiviteter

• Verklighetsuppfattning

• Kommunikation