Ht 2023 öppnar vi vår gymnasieskola i Malmö.

Vår gymnasieskola följer den svenska läroplanen för gymnasiesärskolan och erbjuder individuella programmet för elever som behöver en utbildning anpassad efter egna förutsättningar. Eleven läser här ämnesområden istället för ämnen. Det individuella programmet består av följande sex ämnesområden:

• Estetisk verksamhet

• Hem och konsumentkunskap

• Idrott och hälsa

• Natur och miljö

• Individ och samhälle

• Språk och kommunikation

För mer information: Gymnasiesärskola Move & Walk