Skolskjuts i Malmö

Alla elever på Move & Walk skola har möjlighet att ansöka om skolskjuts hos Skolskjutsombud i hemkommunen. Allas förutsättningar prövas individuellt.

När/Om Move & Walk får besked av kommunen om att eleven har beviljats skolskjuts så gör skolan en grundbeställning till den skolskjutsleverantör som elevens hemkommun har avtal med. Tider beställs utifrån ankomsttid på skolan och avgångstid från skolan enligt elevernas skolschema/fritidsschema. Skolskjuts är endast giltig mellan hemadress/boende och skolan.