Solna

Move & Walk Skola i Solna

Vi har tillfälligt besöksförbud, det betyder att endast nödvändiga besökare får komma in i skolan efter tempmätning, handdesinfektering. Alla andra möten/träffar kan ske via online.

Vi följer rekommenderade hygienrutiner samt temperaturmätning av elever, träningskunder och övriga besökare innan de kommer in i fastigheten. Vårdnadshavare och skolskjuts ska lämna/hämta eleverna vid entrén.

Vi har låst våra dörrar som en försiktighetsåtgärd och har satt upp information om hur ni kontaktar oss. Gå INTE in – om du har tecken på Covid-19 eller annan smittsam sjukdom som feber, hosta, utslag, kräkning eller diarré. Läs på 1177.se om hur du kontaktar vården. Vid allmänna frågor om Covid-19 läs på folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13 om du måste prata med någon.

Vi välkomnar elever med neurologiska funktionsnedsättningar till en skola med helhetssyn, med mål att genom Konduktiv Pedagogik vara med och utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv som hela individer. Den konduktiva pedagogiken har som mål att ge redskap så att varje individ, oavsett funktionsnedsättningens storlek, kan leva så självständigt som möjligt, klara vardag, arbete och fritid på bästa sätt utifrån sin nivå.

Tack vare hög personaltäthet, samarbete med våra övriga verksamheter (Assistans, Träning och Daglig Verksamhet) samt tillgång till många specialanpassade klassrum och lokaler, finns möjlighet att tillgodose önskemål om individuella lektioner och en helhet som bidrar till trygghet och utveckling.

Våra skollokaler är handikappanpassade och utrustade med de hjälpmedel som eleverna behöver. Undervisning bedrivs i små klasser och fokuserar på rörelse tillsammans med kommunikativ, kognitiva och sociala förmågor. Utrymme för enskilt arbete används vid behov.

Skolan har stödinsatser, en specialpedagog som arbetar med eleverna en till en. Övrig personal arbetar som Conductorer, lärarassistenter, elevassistenter, rektor och administrativ personal. Skolan har idag fjorton elever på grundsärskolan och tio elever på gymnasiesärskolan fördelat på fyra klasser.

Vår skola i Solna ligger i Huvudsta centrum med direkt närhet till allmänna kommunikationer, kommunal service, köpcentrum, rekreationsområden och närhet till vackra omgivningar med bl a hästhagar, strand- och parkområden.

Move & Walk Skola i Solna erbjuder:

Grundsärskola inriktning ämnen/ämnesområden (träningsskola) årskurs 1-9

Gymnasiesärskola, individuella program årskurs 1-4.

Fritidstillsyn för elever upp till 12 år och korttidstillsyn för elever över 12 år.