Solna

Move & Walk Skola i Solna

Styrelsen (Huvudman) beslutade för Move & Walk skola att som en försiktighetsåtgärd fr o m den 16 mars och tillsvidare ändra undervisningen till distansundervisning för skolans elever. Detta innebär att eleverna stannar hemma och lärare undervisar dem genom videolänk enligt alternativt schema.

Under denna tid har alla vårdnadshavare rätt att ansöka om krisfritids som är öppet måndag-fredag kl 8.00-15.40.

 

 

 

Vi välkomnar elever med neurologiska funktionsnedsättningar till en skola med helhetssyn, med mål att genom Konduktiv Pedagogik vara med och utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv som hela individer. Den konduktiva pedagogiken har som mål att ge redskap så att varje individ, oavsett funktionsnedsättningens storlek, kan leva så självständigt som möjligt, klara vardag, arbete och fritid på bästa sätt utifrån sin nivå.

Tack vare hög personaltäthet, samarbete med våra övriga verksamheter (assistans och träning) och tillgång till många lokaler finns möjlighet att tillgodose önskemål om individuella lektioner och en helhet som bidrar till trygghet och utveckling.

Våra skollokaler är handikappanpassade och utrustade med de hjälpmedel som eleverna behöver. Undervisningen bedrivs i mindre grupper och fokuserar på rörelse tillsammans med kommunikativa, kognitiva och sociala förmågor. Utrymme för enskilt arbete används vid behov.

Vår skola i Solna ligger i Huvudsta centrum med direkt närhet till både allmänna kommunikationer, kommunal service, rekreationsområden och köpcentrum och närhet till vackra omgivningar med bland annat hästhagar, strand- och parkområden. Vi har för närvarande fjorton elever på gymnasiesärskolan och tretton elever på grundsärskolan.

Move & Walk Skola i Solna erbjuder:

Grundsärskola inriktning träningsskola årskurs 1-9

Gymnasiesärskola, individuella programmet årskurs 1-4.

Fritidstillsyn för elever upp till 12 år och korttidstillsyn för elever över 12 år.