Beroende på var du bor kan du här hitta vilka offentliga stöd du kan söka för att träna hos oss.

Västra Götaland
Är du bosatt i Västra Götaland, har en CP-skada och är under 20 år kan du träna på Move & Walk genom att Västra Götalandsregionen (VGR) bekostar det. Det gäller en träningsperiod på 4 sammanhängande veckor per kalenderår. Du och conductorn bestämmer tillsammans vilken form som är lämplig, 2- eller 4-timmarspass varje vardag, i grupp eller individuellt. Allt du behöver göra är att höra av dig till oss och skicka in en ansökningsblankett till VGR tillsammans med ett intyg som visar din diagnos (Egenremiss). Tränande har möjlighet att träna med internatboende. I internatboendet ingår ett dubbelrum och mat i enlighet med vad avtalet föreskriver. För mer information om vårt internatboende, läs under Praktisk information.  Om din diagnos eller ålder inte sammanfaller med ovan angivna, kontakta oss gärna om du önskar träna via privatmedel eller läs mer om träningsmöjligheter via Riksavtalet.

Värmland
Är du bosatt i Värmland, har en CP-skada, är 0-19 år? Då kan du åberopa VGR-avtalet.

Skåne
Är du bosatt i Skåne och har en CP-skada behöver du skicka in en ansökan till regionen. Landstinget tar emot alla ansökningar via formulär du kan ladda ner här, sedan sammanställer och skickar till Move & Walk vilka sökande som får bidraget under kommande kalenderår. Om du antas kallas du vid behov på en bedömningsträff och får sedan en kallelse till en passande grupp. Via Skåne-avtalet måste man träna i Malmö-filialen. Har du missat ansökningsdatum eller bor du för långt från Malmö för att pendla, läs mer om dina möjligheter med Riksavtalet.

Blekinge
Är du bosatt i Blekinge och har en CP-skada behöver du kontakta din habilitering som skickar en remiss till oss. När remissen kommit kontakta vi dig vid behov för inplanering av en bedömningsträff och du får sedan kallelse till träningen. Träning via Blekinges avtal erbjuder 4 sammanhängande veckor per kalenderår på 2-, 3- eller 4-timmarspass per träningsdag. Via Blekinges avtal kan man träna i Malmö eller i Göteborg.

Stockholm

 

 

Vi arbetar på uppdrag av Region Stockholm enligt ”Vårdvalsavtal om Intensivträning för personer med rörelsenedsättning”. Är du bosatt i Stockholms län finns det olika erbjudande genom landstinget beroende på din ålder. Oavsett ålder är det egenremiss som gäller. Barn under 18 år kan träna 4 sammanhängande veckor, 3 timmar per dag. Varje träningsvecka innehåller 4 träningsdagar. Efter en avslutade period har barnen rätt till två konsultationer under samma kalenderår. Vuxna som har fyllt 18 år kan träna 6 till 8 veckor under ett kalenderår med max 16 timmar per träningsvecka. Efter en avslutad period har vuxna rätt till konsultationer max 20 gånger under samma kalenderår. Träningen via avtalet gäller enbart i vår Solna-filial.

En enhetlig avgift har införs av Regionen på 400 kronor för personer som utan giltigt skäl uteblir från planerade besök i öppenvård eller planerade operationer i sluten vård. Har du frågor kan du kontakta Regionen via mail patientavgiftsfragor.hsf@sll.se.
Kronoberg
Är du bosatt i Kronoberg och har en CP-skada behöver du skicka in en ansökan till regionen. Landstinget tar emot alla ansökningar, sammanställer och skickar till Move & Walk med vilka sökande som får bidraget under kommande kalenderår. Träningen innebär 2-4 veckor per kalenderår och 2-4 timmar per träningsdag. Via Kronobergs avtal ingår boende och man tränar enbart i Göteborg.

Övriga län
Bor du i ett län som inte är listat ovan så har vi inget avtal med ditt landsting. Dina alternativ är då:

  1. Du kan vända dig till habiliteringen som remitterar dig direkt.
  2. Om du skulle uppfylla alla krav i en av ovanstående avtal kan du åberopa det avtalet via Riksavtalet, vilket innebär att precis samma regler gäller dig. Till exempel har du CP-skada och är under 20 år men inte bor i Västra Götalandsregionen (VGR) kan du ändå åberopa vårt avtal med VGR, bara kontakta oss. Är du vuxen kan du åberopa vårt Stockholms-, Värmlands- eller Blekinges avtal, då kravet och erbjudande som avtalet tillåter, gäller även dig. Bor du till exempel i VGR men inte sammanfaller med diagnos eller åldersgrupp, du kan t ex åberopa Värmlandsavtalet om du sammanfaller med det avtalets kriterier.