Nöjd Kundindex i Move & Walks träningsverksamhet

Efter varje utförd träningsperiod fyller våra kunder i en enkät där de kan återkoppla angående deras upplevelse under tiden de varit hos Move & Walk. Enkäten är anonym och omfattar alla delar av vistelsen, bland annat själva träningen, lokalen, personalen, mat, boende med mera.

Det är viktigt att så många som möjligt lämnar in enkäterna så att resultaten ger en pålitlig bild och på ett realistiskt sätt kan påverka kundernas förväntningar.

Efter varje period värderas alla enkäter tillsammans med berörda avdelningar såsom reception, serviceenhet, träning, och vid behov även matleverantör.