Betalning och villkor

Betalning

Allt annat regleras av olika avtal.

Anmälan och avbokningsregler

Avbokning vid privat betalning och offentlig betalning där avbokning inte är reglerad i avtal.

Anmälan är bindande. Anmälan görs genom att fylla i, godkänna villkoren och returnera underskriven blankett ’Bekräftelse på kallelse’ till oss. Det finns dock möjlighet att avboka träningen och då gäller följande;

  • Vid avbokning mer än 2 månader före träningsstart debiteras 500 kr.
  • Vid avbokning mindre än 2 månader före träningsstart på grund av sjukdom debiteras 1 000 kr. Läkarintyg erfordras alltid.
  • Vid avbokning mindre än 2 månader före träningsstart vid annat skäl än sjukdom debiteras 25 % av hela avgiften.

Avbokning måste ske skriftligt och den anses ha gjorts när den inkommit till Move & Walk per post eller mail.  Avbrott av påbörjad träning vid privat samt offentlig betalning där avbokning inte är reglerad i avtal.  Om den tränande inte kommer till starten utan att meddela i förväg eller om påbörjad träning avbryts debiteras en avgift för ytterligare fem träningsdagar, inklusive den dag då avbokningen sker (förutsatt att träning ej utförts avbokningsdagen).

Avbokning av Move & Walk

Move & Walk förbehåller sig rätten att kunna avboka planerad träning eller avbryta påbörjad träning på grund av skäl som ligger utanför Move & Walks kontroll (till exempel sjukdom hos personal eller akuta lokalproblem). Vid sådan avbokning eller avbruten träning har Move & Walk inte något som helst ersättningsansvar för exempelvis kostnader som kan orsakas den tränande. Ansvaret är begränsat till återbetalning av återstående outnyttjad deltagaravgift (till exempel om avbrott sker efter en vecka och tre veckor återstår av träningen, sker återbetalning med deltagaravgift avseende de återstående tre veckorna).