Träningen sker oftast i grupp vilket är en viktig del i pedagogiken för att få motivation och uppmuntran från övriga deltagare. Vi ser vikten av att närstående och familj är delaktiga under hela processen, innan, under och efter träningen och för att de ska få förståelse för varför våra tränande utför programmet eller uppgifterna på ett visst sätt. Målet är att kunna använda nya inlärda funktioner i vardagen och i det sociala samspelet i samhället. Vid vissa diagnoser rekommenderar vi individuell träning för bättre resultat. De tränande i en grupp är sammansatta så att de i största möjliga mån liknar varandra i sina behov. Conductorn anpassar och erbjuda den bäst lämpade gruppen för den tränandes behov.