Vi behöver hitta vad det är som driver våra kunder. Familjer vill se utvecklingen, medan barn helst vill leka. Conductorn med sin speciella kunskap, kan baka ihop dessa behov i metodens erbjudande. Vad barnen ”gör” under träningen bestäms av deras rörelse- och kognitiva nivå. Gruppledaren hittar vad som motiverar bäst. Detta skiljer sig såklart i olika åldrar. I småbarnsåldern är det mer lek och sång som genomsyrar dagen medan barn i skolåldern börjar utveckla en målmedvetenhet och därför kan vara mer uppgiftsorienterade i sin träning samtidigt som det fortfarande ska vara roligt. På Move & Walk vill vi att barnen uppfattar våra program som en helt vanlig aktivitet i deras liv och som är anpassad efter deras behov.