Träning med vuxna skiljer mest i motivation och engagemang. Vuxna har oftast en utvecklad målmedvetenhet och är målorienterade. Vuxna vet vad det är i deras liv som är svårt och vad de vill förbättra.