Behandlingen av personuppgifter om Move & Walks kunder, elever och deltagare

Din personliga integritet är viktig för oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Move & Walk och med hur Move & Walk behandlar dina uppgifter. Vi gör allt vi kan för att skydda dem från obehöriga.

All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskydds-
lagstiftningen och dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Personuppgiftsansvarig

Move & Walk Sverige AB är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som sker inom företaget.

Contact

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Move & Walk kan du vända dig till vår Kundtjänst via e-post info@movewalk.se eller 031-55 84 20.

Har du allmänna frågor om integritetsskyddet i vår verksamhet kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud under adressen

Move & Walk
Lillhagsparken 8
42250 Hisings Backa

Beställningar och reklamationer

När du beställer en vara eller en tjänst hos Move & Walk via t ex internet, telefon eller mejl kommer dina personuppgifter att registreras i vår kunddatabas och användas för administration av din beställning. Uppgifterna kan också komma att användas för marknads- och kundanalyser, uppföljning och utveckling av Move & Walks tjänster samt för marknadsföringsändamål inom den koncern som Move & Walk tillhör (inga personuppgifter lämnas ut utanför koncernen).

Personnummer registrerar vi för att kunna ge krediter om du till exempel handlar mot faktura och måste registreras i kravärenden.

Vid reklamationer kommer relevanta uppgifter att registreras för att vi ska kunna hantera ditt ärende på ett effektivt sätt.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge de behövs för att vi ska kunna effektuera din beställning, fakturera, hantera klagomål och reklamationer och för att du ska kunna ta tillvara din rätt när det t.ex. gäller garantier.

Uppgifter om företag

För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. Kontaktperson hos företaget registreras med adress, telefonnummer, avdelning, e-postadress och befattning.

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att en gång per år få information om vilka personuppgifter Move & Walk behandlar eller handhar för din räkning. Du ska i sådana fall begära detta skriftligt till Move & Walks personuppgiftsombud (adress finns ovan).

Om du anser att en uppgift om dig är fel eller missvisande bör du vända dig till Move & Walks kundtjänst (kontaktinformation ovan).

Personuppgiftsincident

En personuppgiftsincident är en händelse som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som behandlas eller till att någon obehörig får ta del av eller får behörighet till de behandlade uppgifterna. En personuppgiftsincident kan vara allt ifrån att någon har tappat en mobiltelefon, att man blivit utsatt för en hackerattack eller att personuppgifter på annat sätt har hamnat i fel händer.

Om en personuppgiftsincident inträffar ska den anmälas till datainspektionen inom 72 timmar. Kontakta personuppgiftsombudet på Move & Walk och anmäl händelsen. Dataskyddsombudet behandlar anmälan om personuppgiftsincidenter och tar den vidare till Datainspektionen.

en_GB
Skip to content