How we work with CE in training

 

During a training period, our aim is to work towards the goals set by the conductor, the trainee, and their family together. Every day is dedicated to getting closer to a more independent life, where our trainees can actively use their everyday functions. Complexity is present in all activities. Motor and cognitive functions, speech and language abilities, and social skills are incorporated into every training session.

 

Assessment

Efter att du har kontaktat oss bokar vi på ett kostnadsfritt möte där vi kan träffas personligen eller digitalt. Det är viktigt att du får en bild av oss, vilka vi är, hur vi arbetar och att du får möjlighet att ställa alla dina frågor. För oss är det otroligt viktigt att lära känna dig/ditt barn/brukare/anhöriga så att vi får en korrekt bild om nuvarande kunskaper, behov och önskemål. Med detta som grund kan conductorn sedan välja vilken av våra grupper som kan erbjuda den optimala utvecklingen för dig, ge dig all nödvändig information om metoder och vårt sätt att arbeta och förklara hur ansökningsprocesser ser ut beroende på var du bor.

Training Groups

Gruppledaren/Conductorn har en komplex specialutbildning inom neurologiska skador som innebär att hen kan sätta ihop ett väluppbyggt program som på ett pedagogiskt sätt kan framkalla utveckling inom olika områden. Utifrån det blir den tränande placerad i rätt grupp och får träna sina fysiska, kognitiva, logopediska, sociala och psykiska förmågor.

Structure

We currently have agreements with several regions, but there is also the possibility to train with us through the National Agreement (Riksavtalet). The structure of the training is determined by the specific agreements with the different regions, which may vary slightly. More information about each agreement is available..

Follow-up

After completing a training period, you will receive recommendations for home use. There is the possibility to book individual or regular consultations, or shorter periods (1 or 2 weeks) between two 4-week periods. There is also the option of group training or individual training as a follow-up, based on availability and needs. However, this is outside the offerings provided by the county council.

Consultations

There is the option for consultations, both on an individual basis and regularly.

en_GB
Skip to content