Conductive Education

The path to a more independent life
Learn moreContact us

For over 25 years, Move & Walk has provided hope and optimism to adults and children with neurological disabilities through professionalism, dedication, and high quality. We offer opportunities and tools for everyone to grow to their fullest potential.

We believe in everyone's right to the opportunity for development and the ability to live as independently as possible through lifelong activity and learning.

Move & Walk is based on the pedagogical concept of Conductive Education (CE), designed to provide individuals with motor function variations with the right support and stimulation in the learning process. The pedagogy is a comprehensive concept that combines motor, cognitive, communicative, and social functions, and skills, providing the development and tools needed to tackle everyday challenges.

The goal is to enable each individual to engage in activity, independence, and personal growth through challenges, becoming their best selves. 

Move & Walk offers Conductive Education to children, youths, and adults throughout their lives. It is an educational re-/habilitation approach that helps individuals with functional variations gain the right conditions for everyday life.

Currently, Move & Walk operates in several areas: Adult Activity Center, Personal Assistance, Adapted Primary and Secondary Education, Training, and the digital tool ConductHub.

For over 25 years, Move & Walk has provided hope and optimism to adults and children with neurological disabilities through professionalism, dedication, and high quality. We offer opportunities and tools for everyone to grow to their fullest potential.

We believe in everyone's right to the opportunity for development and the ability to live as independently as possible through lifelong activity and learning.

Move & Walk grundar sig på det pedagogiska konceptet Konduktiv Pedagogik (KP) som är utformad för att personer med motoriska funktionsvariationer ska kunna få just rätt stöd och stimulans i lärande-processen. Pedagogiken är ett helhetskoncept som kombinerar motoriska, kognitiva, kommunikativa och sociala funktioner och färdigheter, för att man ska få den utveckling och de redskap som behövs för att klara vardagens olika utmaningar.

The goal is to enable each individual to engage in activity, independence, and personal growth through challenges, becoming their best selves. 

Move & Walk erbjuder barn, ungdomar och vuxna Konduktiv Pedagogik genom hela livet. En pedagogisk re/habilitering som hjälper personer med funktionsvariationer att få rätt förutsättningar i vardagen

Currently, Move & Walk operates in several areas: Adult Activity Center, Personal Assistance, Adapted Primary and Secondary Education, Training, and the digital tool ConductHub.

Anna Brimse Profil

"I feel that we are professionally treated by the entire organization of Move & Walk"

“Det jag tycker är bra med Move & Walk är att jag upplever att jag får verktyg som hjälper mig i arbetet med Signe, som till exempel att leka eller utföra olika sysslor här hemma tillsammans. Signe har även möjlighet att årligen vara med på träningsperiod vilket hjälper oss att hålla oss uppdaterade vad gäller träningen. Signe har en Conductor som besöker henne ett visst antal gånger per år och det hjälper henne men även oss runtomkring henne att följa upp och utveckla olika saker i vardagen.”

Anna Brimse

"Jag upplever att vi blir professionellt bemötta av hela organisationen Move & Walk"

“Det jag tycker är bra med Move & Walk är att jag upplever att jag får verktyg som hjälper mig i arbetet med Signe, som till exempel att leka eller utföra olika sysslor här hemma tillsammans. Signe har även möjlighet att årligen vara med på träningsperiod vilket hjälper oss att hålla oss uppdaterade vad gäller träningen. Signe har en Conductor som besöker henne ett visst antal gånger per år och det hjälper henne men även oss runtomkring henne att följa upp och utveckla olika saker i vardagen.” Anna Brimse

Find us here

 

 

Gothenburg

  • Lillhagsparken 8, 422 50 Hisings Backa (School, Adult Activity Center, Training and Personal Assistance)
  • Hildedalsgatan 2, 417 05 Göteborg (ConductHub, Economy, Administration)
  • Askims Verkstadsväg 4, 436 34 Askim (Daglig Verksamhet)

Stockholm

  • Storgatan 70, 171 52 Solna (School, Adult Activity Center, Training and Personal Assistance)
  • Lundagatan 16, 171 63 Solna (Daglig Verksamhet)

Malmö

  • Stadiongatan 25B, 217 62 Malmö (School, Training, Personal Assistance)

 

en_GB
Skip to content