Konduktiv Pedagogik

Vägen till ett självständigare liv
Läs merKontakta oss

Move & Walk har i över 25 års tid med professionalitet, engagemang och hög kvalitet gett vuxna och barn med neurologiska funktionsnedsättningar hopp och framtidstro. Vi ger möjlighet och verktyg för att alla ska kunna växa till sin bästa potential.

Vi tror på alla människors rätt till möjligheten att utvecklas och att genom livslång aktivitet och inlärning kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Move & Walk grundar sig på det pedagogiska konceptet Konduktiv Pedagogik (KP) som är utformad för att personer med motoriska funktionsvariationer ska kunna få just rätt stöd och stimulans i lärandeprocessen. Pedagogiken är ett helhetskoncept som kombinerar motoriska, kognitiva, kommunikativa och sociala funktioner och färdigheter, för att man ska få den utveckling och de redskap som behövs för att klara vardagens olika utmaningar.

Målet är att varje enskild individ skall kunna få möjligheten till aktivitet, självständighet och genom utmaningar kunna växa till sitt bästa jag. 

Move & Walk erbjuder barn, ungdomar och vuxna Konduktiv Pedagogik genom hela livet. En pedagogisk re-/habilitering som hjälper personer med funktionsvariationer att få rätt förutsättningar i vardagen.

Move & Walk bedriver idag verksamheter inom flera områden: Daglig Verksamhet, Personlig Assistans, Anpassad grund- och gymnasieskola, Träning och det digitala verktyget ConductHub.

Anna Brimse Profil

''Jag upplever att vi blir professionellt bemötta av hela organisationen Move & Walk"

“Det jag tycker är bra med Move & Walk är att jag upplever att jag får verktyg som hjälper mig i arbetet med Signe, som till exempel att leka eller utföra olika sysslor här hemma tillsammans. Signe har även möjlighet att årligen vara med på träningsperiod vilket hjälper oss att hålla oss uppdaterade vad gäller träningen. Signe har en Conductor som besöker henne ett visst antal gånger per år och det hjälper henne men även oss runtomkring henne att följa upp och utveckla olika saker i vardagen.”

Anna Brimse

Här finns vi. Tryck på bilderna för mer information.

Göteborg
Malmö
Solna
sv_SE
Skip to content