Bild på Amanda

Om Move & Walk Daglig verksamhet

Move & Walk Daglig verksamhet är en av fyra verksamheter inom Move & Walk. Daglig Verksamhet är ett led i den kedja vi byggt upp med grund- och gymnasiesärskola, för att kunna erbjuda kontinuitet och stöd för livslång aktivitet och lärande. Alla verksamheter har ett nära samarbete och utbyter kompetens och erfarenheter.

På Move & Walk Daglig Verksamhet er­bjuder vi dig en långsiktig och meningsfull sysselsättning, baserad på aktiviteter som bidrar till personlig utveckling och ökad livskvalitet – ett mer självständigt liv.

Vi har följande inriktningar; aktivitet, upplevelse och arbete med Konduktiv Pedagogik (KP), det praktiska lärandet som är en övergripande metod för allas utveckling. Verksamheten bedrivs i våra lokaler på Lillhagsparken i Hisings Backa (Göteborg) och i vår anläggning i Huvudsta Centrum i Solna (Stockholm). Fastigheten ligger uppe på tillgänglighetsdatabasen och visar därmed mycket god tillgänglighet. Move & Walk Daglig Verksamhet är utrustad med hjälpmedel som uppfyller deltagarnas behov.

Hos oss är delaktighet och gemenskap mycket viktigt. Vi arbetar därför tillsammans med alla våra kollegor/verksamheter på Move & Walk. Vi fikar, äter lunch och umgås ”över gränserna” och det inkluderande synsättet är någon som präglar oss alla. Vi vill ha kul på jobbet!

Tillstånd

Move & Walk Sverige AB bedriver daglig verksamhet i Göteborg sedan den 30 september 2015. Från januari 2019 har vi även beviljats tillstånd av IVO för daglig verksamhet i vår anläggning i Solna.

Move & Walk Daglig Verksamhet vänder sig till personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, med varaktiga funktionsnedsättningar och med utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller som fått en betydande hjärnskada enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade 9§ 10 punkt (SFS 1993:387) enligt personkrets 1 och 2.