Resultat från Skolinspektionens enkät

 

Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Skolenkäten är en del av denna granskning. Enkäten används för att få en bild av hur skolan upplevs av elever, pedagogisk personal och vårdnadshavare. 2021 deltog 3 206 skolenheter i Skolenkäten.

Enkätresultat för vårdnadshavare grundsärskola:

Göteborg enkätresultat 2021

Malmö enkätresultat 2021

Solna enkätresultat 2021

Resultat skolenkät

Move & Walk skolorna sätter stor vikt vid ett bra samarbete mellan skola – hem, därför skickar skolan varje år ut en skolenkät till alla vårdnadshavare. Målet med detta är att alla vårdnadshavare aktivt får delta i skolans vidareutvecklingsarbete. Skolledningen analyserar enkätsvaren och de används sedan i skolans utvecklingsarbete.

2023 Skolenkät Göteborg, resultatsammanfattning

2023 Skolenkät Malmö, resultatsammanfattning

2023 Skolenkät Solna, resultatsammanfattning

Skolinspektionens kvalitetsgranskning

sv_SE
Skip to content