Historia

Ungern

Eszter Horváth Tóthné grundar Move & Walk Skola i Budapest 1991

Sverige

1997 Grundaren Eszter Horváth Tóthné öppnar Move & Walk (M&W) i Nässjö. Samma år startar hon även Move & Walk Intresseföreningen i Sverige/Nässjö – Nässjö Näringsliv AB
1998 Praktikertjänst Move & Walk – företaget verkar nu i både Nässjö och Solna
2005 Eszter Horváth Tóthné köper 51% och Peter Szabadhegy 49% av M&W. Under hösten samma år startar M&W verksamhet i Göteborg
2006 I juni stänger verksamheten i Nässjö och flyttar till Göteborg och arbete för att öppna grundsärskola startas
2008 Grundsärskolan i Göteborg startas i samband med höstterminen
2010 Move & Walk Assistans startar sin verksamhet som blir rikstäckande
2011 Gymnasiesärskolan startar i Göteborg i samband med höstterminen
2014 M&W öppnar sin träningsverksamhet i Malmö i samband med ett nytt avtal. Samma år startar Daglig Verksamhet i Göteborg
2015 När höstterminen startar öppnar Move & Walk grundsärskola i Malmö
2016 Verksamheten utökas med Move & Walk grundsärskola i Solna
2023 Daglig Verksamhet öppnar i Sisjön, Göteborg samt att Daglig Verksamhet i Solna flyttar till Lundagatan 16.
M&W får tillstånd att öppna anpassad gymnasieskola i Malmö och arbete med detta påbörjas.

 

Från den första verksamheten fram till idag har företagets utvecklats från ett fåtal till över 400 anställda i verksamheterna (Göteborg, Malmö, Solna). Olika verksamhetsformer har under åren utvecklats för att kunna erbjuda våra kunder, elever och deras familjer ett aktivt lärande och en självständig och meningsfull vardag genom Konduktiv Pedagogik.

Träning

Efter en stor debatt till följd av en dokumentärfilm på TV4 om Konduktiv Pedagogik ”tvingades” Socialstyrelsen ge tillstånd för Move & Walk att starta sin verksamhet i Nässjö (1997). Detta tillstånd var en möjlighet som samtidigt ställde höga krav på professionalitet, vetenskaplig bevisning och resultat. 1997 var det 14% av intensivträningsdeltagande patienter som fick betalt från den offentliga sektorn. Idag kommer ca 90% av patienterna via avtal med landsting genom offentliga upphandlingar. M&W har idag flera avtal med olika landsting runt om i Sverige som bekostar en träningsperiod, bl.a. VGR, SLL och Blekinge Läns Landsting. Vi är idag en del av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet.

Skola

Under många år önskade familjer att få tillgång till våra Conductorers kunskaper även i sin vardag, det vill säga under skoldagen. 2008 var vi som friskola redo att starta en ny verksamhet och därmed införa Konduktiv Pedagogik i det svenska pedagogiska systemet.

Några av våra grundskoleelever avslutade så småningom sina grundskolestudier och för att säkerställa elevernas vidare skolgång ansökte vi 2009 om tillstånd för att starta gymnasiesärskola. Gymnasieskolan öppnades höstterminen 2011.

Höstterminen 2014 startade Move & Walk Skola i Malmö med grundsärskola och höstterminen 2016 öppnade skolan i Solna upp med både grund- och gymnasiesärskola.

Assistans

I början på 90-talet reformerades det svenska omsorgssystemet med LSS-lagen. Funktionsnedsattas rätt till personlig assistans var ett stort steg mot en ny nivå i det svenska samhällets handikappolitik.

I vår träningsverksamhet träffade vi familjer som deltog i programmet tillsammans med sina personliga assistenter. Både vi och föräldrarna upplevde att det stöd vi kunde ge våra assistenter för att förstå och kunna stödja sina brukare/kunder på ett mer professionellt sätt, var ovärderligt. Alla önskade att få mer av oss!

2010 i mars startade vi därför assistansverksamheten. Bland många assistanssamordnare stack vi ut hakan då vi blandade administration (av personlig assistans) och kunskap (Konduktiv Pedagogik).

Verksamheten vänder sig i första hand till befintliga tränande i Move & Walk. De familjer som har insett vad Move & Walk kan tillföra i deras vardag känner att de vill ha tillgång till detta i alla olika former.

Daglig verksamhet

I december 2015 startade Move & Walk Daglig Verksamhet i Göteborg. Vi erbjuder en långsiktig och meningsfull sysselsättning, baserad på aktiviteter som bidrar till personlig utveckling och ökad livskvalitet – ett självständigare liv. Kommunikation, IT/Sociala medier, konst och kultur samt sociala aktiviteter är våra fokusområden och hela verksamheten genomsyras av Konduktiv Pedagogik. Sedan 2019 finns även Daglig Verksamhet hos Move & Walk i Solna.

Verksamheten vänder sig till personer mellan 20 och 65 år med varaktiga rörelsenedsättningar,  utvecklingsstörning, autism, övriga neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller de som har fått en betydande hjärnskada.

sv_SE
Skip to content