Vision, mission och värdeord

 

Vår vision, vår mission och våra värdeord kommunicerar vilka vi är och vad vi vill uppnå. De är inte bara ord på ett papper och det är inte bara vad vi säger som räknas. Det viktigaste är hur varje medarbetare hanterar olika situationer med andra medarbetare, våra kunder, elever och tränande. Det här dokumentet ligger till grund för hela vår verksamhet och säkerställer att vi alla arbetar mot vårt gemensamma mål; att ge fler människor med funktionsnedsättningar en chans att utmana sina förmågor och möjlighet att känna livsglädje och stolthet.

 

Vår Vision/Passion

Att skapa en bättre vardag och livskvalitet för människor som lever med funktionsnedsättningar och därmed vara en bidragande faktor i samhällsutvecklingen.

Vår Mission

Vi är en kreativ och innovativ organisation som möjliggör för personer med funktionsnedsättningar att uppnå sin bästa potential samt att leva ett mer aktivt, självständigt och meningsfullt liv.

Genom mod och engagemang formar vi en trygg, stimulerande gemenskap där vi med hjärta och glädje skapar en miljö som tar oss och våra kunder mot vår vision.

Vi är banbrytande genom vår unika kompetens inom Konduktiv Pedagogik, en holistisk pedagogisk metod och synsätt vi använder som grundverktyg i alla våra verksamheter.

Våra värdeord

Ansvar
Omtanke
Utveckling
sv_SE
Skip to content