Move & Walk GDPR-policy

 

Move & Walk bedriver ett aktivt arbete med att hålla vår verksamhet uppdaterad inom alla tillämpliga delar i enlighet med de föreskrifter och lagar som gäller för GDPR.

 

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innebär “en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring”.

Personuppgifter

En personuppgift är “varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online-identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”.

Samtycke

Vi ber alla personer som tar kontakt med vår verksamhet att ge sitt samtycke till att vi sparar uppgifterna de skickar till oss. Detta gäller för personer som efterfrågar information om våra verksamheter eller som skickar intresseförfrågan eller ansökan om arbete hos oss. Den information som efterfrågas av oss är namn, adress, telefonnummer och mejladress och i fallet med jobbansökan även CV där studier, tidigare anställningar och personliga uppgifter såsom intressen, ursprung och olika tillhörigheter kan framgå. Uppgifterna används vid aktuell eller framtida rekrytering eller vid nätverkande, marknadsföring och informationsspridning om vår verksamhet. Hanteringen av uppgifterna kommer att hanteras av våra verksamhets- och enhetschefer. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredjeland eller internationell organisation.

Move & Walk sparar dina uppgifter så länge det är nödvändigt (läs vidare i vår Integritetspolicy) eller fram till det att du önskar att få dem borttagna ur våra register.

Observera att de olika verksamheterna är styrda av olika lagstiftningar. Det innebär att vi hanterar vissa personuppgifter på det sätt som krävs för att vi skall kunna genomföra dessa enligt lagstiftning styrda tjänster. Personuppgiftshantering förekommer därför i vissa fall utan särskild samtyckeshantering.

Dina rättigheter

Du har som registrerad i vår verksamhet rätten att få ett registerutdrag av dina uppgifter, att bli raderat ur våra register, att återkalla ditt samtycke, att göra invändningar eller att klaga till en tillsynsmyndighet.

Integritetspolicy

Med vår integritetspolicy vill vi informera dig närmare om hur vi på olika sätt tillvaratar ditt berättigade intresse av integritetsskydd. Här får du veta mer om hur vi behandlar dina personuppgifter, hur vi hanterar och skyddar din information samt hur du kan gå tillväga om du vill framföra synpunkter eller klagomål till oss.

sv_SE
Skip to content