Studier/Forskning

 

Move & Walk deltar aktivt i forskning, studie- och utvecklingsarbete på nationell och internationell nivå.

 

 • Lind, L. Rapport nr 2-1996. D-uppsats. Petö metoden Konduktiv pedagogik.
 • Lind, L. Rapport nr 23-1999. Konduktiv pedagogik – ett alternativ för barn med rörelsehinder. Enkätstudie med 109 familjer som deltagit på Move & Walk under 1997.
 • Lind, L. Rapport nr 28-2001. Att höja ribban. Förväntningar och syn på lek och träning enligt Move & Walk metoden. Lind, L. Rapport nr 32-2002. Bitarna faller på plats. Intervjuer med tre habiliteringsteam om stöd till barn med rörelsehinder och deras familjer.
 • Lind, L. 2003.One More Time! Parents’ and habilitation teams’ conceptions of conductive education and support to children with motor disabilities.
 • Eliasson, A-C. Effekter och intryck. FoU- rapport 99-04. 1999.  Utvärdering av insatser för 23 barn som deltagit i Move & Walk- Institutets träningsprogram i Nässjö.
 • Ödman, P., Öberg, B. Hälsoeffekter och konsumtion av träning- en ettårsuppföljning av 52 barn och ungdomar med CP som tränat på Lemo eller Frösunda Move & Walk. Hälsouniversitetet. Linköpings Universitet. 2002
 • Ödman, P., Öberg, B. Hälsoeffekter och upplevd kvalitet av intensiv träning i grupp för barn med CP- en beskrivning av två träningsalternativ. Hälsouniversitetet. Linköpings Universitet. 2002.
 • Wirén, M. Move & Walk. Tolv familjers upplevelser. Blekinge FoU-enhet, 1999:5.
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 11. The Three-goal System in conductive education (CE) and songs as Rythmical Intention. Move & Walks (M&W) ideas to develop Inlearning Process. (p. 61-64) 2005.
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 11. Swedish conductive educational (CE) centre: Move & Walk. (M&W) (p. 65-67). 2005.
 • Ideggyogy Sz 2009, 62 (1-2), (p.12-22) A Konduktiv nevelés gyermekneurológiai indikációja.
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 6, 2007. Move & Walk the triple goal system (p.18-20)
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 6, 2007. How can we sculpt a new generations attitudes? (p.105-106)
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 6, 2007. Playing and games in Conductive Education. (p.137-138)
 • Conductive Education. Occasional Papers nr 6, 2007. Benefits of Conductive Education for children afflicted with disorders outside of the world of Cerebral Pares. (p.155-158).
sv_SE
Skip to content