Konduktiv Pedagogik

Vägen till ett självständigare liv
Kontakta oss

Vad är Konduktiv Pedagogik?

 

Move & Walks pedagogik bygger på Konduktiv Pedagogik (KP), även kallad Pető-metoden, som skapades av den ungerska läkaren András Pető på 1940-talet. Konceptet har vidareutvecklats av Eszter Horváth Tóthné, grundare av Move & Walk, och anpassats till svensk hälso-, sjukvårds-, skol- och omsorgs-väsendet.

Helhetsperspektivet är utmärkande för KP och är ett specialpedagogiskt, tvärvetenskapligt, komplext kunskapssystem som parallellt utvecklar de motoriska, sociala, kognitiva och kommunikativa förmågorna.

Har man annorlunda förutsättningar för att upptäcka världen, sig själv och sina förmågor då behöver man en pedagogik som är anpassad för just dessa förutsättningar. Föds man med en hjärnskada eller får man en sk förvärvad hjärnskada som resulterar motoriska svårigheter, så har man utmaningar med att leka med t ex en docka eller boll. Man har begränsade möjligheter att genom sina rörelser kunna upptäcka sin omgivning och lära sig nya saker.

KP-synsättet sätter deltagarens självständighet i fokus då individens behov och målsättning formar det komplexa KP-programmet. Conductorernas (specialpedagogernas) positiva, framåtsyftande inställning är välkänd. Detta kommer från att motoriska rörelsenedsättningar eller flerfunktionsnedsättningar ses som en utgångspunkt till utvecklingsmöjligheten och inte som ett hinder eller problem.

Gruppen är en viktig del av pedagogiken, men all behandling/träning, även de som sker i grupp, sker med utgångspunkt från individens behov.

Vad är Konduktiv Pedagogik?

 

Move & Walks pedagogik bygger på Konduktiv Pedagogik (KP), även kallad Pető-metoden, som skapades av den ungerska läkaren András Pető på 1940-talet. Konceptet har vidareutvecklats av Eszter Horváth Tóthné, grundare av Move & Walk, och anpassats till svensk hälso-, sjukvårds-, skol- och omsorgs-väsendet.

Helhetsperspektivet är utmärkande för KP och är ett specialpedagogiskt, tvärvetenskapligt, komplext kunskapssystem som parallellt utvecklar de motoriska, sociala, kognitiva och kommunikativa förmågorna.

Har man annorlunda förutsättningar för att upptäcka världen, sig själv och sina förmågor då behöver man en pedagogik som är anpassad för just dessa förutsättningar. Föds man med en hjärnskada eller får man en sk förvärvad hjärnskada som resulterar motoriska svårigheter, så har man utmaningar med att leka med t ex en docka eller boll . Man har begränsade möjligheter att genom sina rörelser kunna upptäcka sin omgivning och lära sig nya saker.

KP-synsättet sätter deltagarens självständighet i fokus då individens behov och målsättning formar det komplexa KP-programmet. Conductorernas (specialpedagogernas) positiva, framåtsyftande inställning är välkänd. Detta kommer från att motoriska rörelsenedsättningar eller flerfunktionsnedsättningar ses som en utgångspunkt till utvecklingsmöjligheten och inte som ett hinder eller problem.

Gruppen är en viktig del av pedagogiken, men all behandling/träning, även de som sker i grupp, sker med utgångspunkt från individens behov.

sv_SE
Skip to content