Vår skola har ett unikt upplägg där Konduktiv pedagogik (KP) har integrerats med läroplan och kursplaner. Det innebär att våra elever får tillgång till KP under hela skoldagen.

KP bygger till stor del på motivation kopplat till ett tydligt syfte. Inlärningen sker genom aktiv kommunikativ, motorisk, kognitiv, och social interaktion vilket genom erfarenhet, vetenskapliga studier och utvärderingar visat sig vara nyckeln till lärande för vår elevgrupp. Skolans mål är att guida eleven mot ett självständigt liv fyllt med utveckling och lärande.  Här kan du läsa mer om Konduktiv Pedagogik.

Eleverna får motoriska utmaningar under hela skoldagen och genom dessa stimulerande uppgifter utforskar de kroppens möjligheter samt vinner en chans att nå sin egen högsta potential. Vi arbetar dagligen med elevernas kommunikationsförmåga och kartlägger olika möjligheter inom alternativ och kompletterande kommunikation för dem att lära sig att uttrycka sig.

Vår verksamhet ska genomsyras av kvalité, utveckling och glädje under hela dagen samt en god inspirerande lärmiljö för eleverna och en bra arbetsmiljö för personalen.

Vår personal består av Conductorer (speciallärare) utbildade vid Andras Petö fakulteten inom Semmelweis Universitet i Budapest, specialpedagoger/speciallärare med erfarenhet från svensk anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola, lärar- och elevassistenter.  Vi har kvalitetsutvecklare inom KP som handleder personalen i skolan. Conductorer, speciallärare/specialpedagoger, vårdnadshavare och personliga assistenter har en nära dialog. Tillsammans skapas den individuella utvecklingsplanen med utgångspunkt från varje elevs individuella behov.

Vi har även ett nära samarbete med elevernas egen habilitering.

sv_SE
Skip to content