Move & Walk är ett idéburet familjeföretag där positiv livssyn, människors lika värde och tron på människors möjligheter hela tiden står i fokus. För oss är det en självklarhet att alla människor har en möjlighet att utvecklas och ”Du kan!” är ledorden i vårt arbete, i alla moment och i alla situationer.

Det som började 1997 med ett fåtal tränande kunder i Nässjö är idag en rikstäckande organisation med skola, korttidstillsyn, re-/habilitering, Personlig Assistans och Daglig Verksamhet. Med dryga 25 års erfarenhet av att arbeta för, och med, personer med neurologiska funktionsnedsättningar, är vi idag ett kunskaps- och kompetenscentrum att räkna med!

Move & Walk är ett idéburet familjeföretag där positiv livssyn, människors lika värde och tron på människors möjligheter hela tiden står i fokus. För oss är det en självklarhet att alla människor har en möjlighet att utvecklas och ”Du kan!” är ledorden i vårt arbete, i alla moment och i alla situationer.

Det som började 1997 med ett fåtal tränande kunder i Nässjö är idag en rikstäckande organisation med skola, korttidstillsyn, re-/habilitering, Personlig Assistans och Daglig Verksamhet. Med dryga 25 års erfarenhet av att arbeta för, och med, personer med neurologiska funktionsnedsättningar, är vi idag ett kunskaps- och kompetenscentrum att räkna med!

sv_SE
Skip to content