Elevhälsoteam

Elevhälsoteamets arbete är en långsiktig skolutvecklingsprocess och fokus ligger i sambandet mellan lärande och hälsa.

Elevhälsoteamets uppdrag är att generellt arbeta för att:

  • Främja elevens lärande, utveckling och hälsa
  • Förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • Bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa
  • Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Externa experter som bidrar till elevhälsoarbetet är skolläkare, skolsköterska, kurator och skolpsykolog.

Peter Revesz

Skolläkare
Göteborg, Solna

Per Zetterlund

Skolläkare
Malmö

Birgitta Thörn

Skolsköterska
Göteborg, Malmö, Solna

Katarzyna Baumann

Skolpsykolog
Göteborg, Solna

Karolina Persson

Skolkurator
Göteborg, Malmö, Solna

Pernilla Berggren

Skolpsykolog
Malmö

Marian Kindström

Skolsköterska
Göteborg, Malmö, Solna

sv_SE
Skip to content