Att vara kund hos oss

 

Move & Walk Assistans arbetar genom nära relation till dig som kund, där vi tillsammans lägger upp hur arbetet ska se ut utifrån era önskemål och vår kunskap. Vi som arbetar på Move & Walk Assistans har lång erfarenhet av att arbeta både praktiskt och administrativt, för och med personer med funktionshinder. Vi brinner för vårt arbete och vår styrka är vårt genuina engagemang i allt vi gör!

Tillgänglighet och service är oerhört viktigt för oss, såväl till dig som kund som till dig som medarbetare. Vi har en platt organisation med korta beslutsvägar, och stort egenbestämmande ute hos dig som kund. För att säkerställa kvalitén i vår verksamhet har vi en arbetsledare ute på varje arbetsplats. Finns behov/önskemål kan arbetsledarrollen delas. Tanken med en arbetsledare är att någon alltid ska finnas till hands, vara din förlängda arm och vara direktlänken till oss på kontoret. Detta kan innebära tidrapportering, påvisa ökat behov av timmar/utbildning med mera. Varje arbetsledare får en ersättning som baseras på varje utförd timme. För att säkerställa att du som kund känner dig trygg med arbetsledaren får den kontinuerlig handledning och utbildning.

På Move & Walk Assistans hjälper vi dig med allt kring administrationen av den personliga assistansen; från att ha medarbetarsamtal, metodhandledning, arbeta aktivt med rekrytering till att ha kontakt med myndigheter vid omprövningar, söka tillfälliga utökningar eller fler timmar m.m. Detta arbete sker utifrån dig som kund, dina önskemål och vad du önskar vår hjälp med. För dig utan ett beslut så hjälper vi till med en nyansökan till både kommun och Försäkringskassan, och stöttar dig genom hela processen.

Tillsammans med dig lägger vi varje år en ny ekonomisk prognos baserat på dina önskemål och behov. I prognosen väljer du hur mycket administrativ hjälp du önskar/har behov av, vilka utbildningar dina assistenter ska gå, om det är något speciellt som händer under året som du vill avsätta pengar för m.m. Naturligtvis får du regelbundet ekonomisk redovisning av oss och vi administrerar dina assistansomkostnader och löner. Vi hjälper dig också att boka eventuella resor för dina assistenter.

Vi tycker det är viktigt att alla våra assistenter känner sig trygga i sin roll och att du som kund har kompetent personal och vi satsar därför mycket på våra personliga assistenter! Här är utbildning en viktig del. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla anställda och bjuder varje år in alla till olika sociala event för att skapa samhörighet och teamkänsla.

Utbildningar anpassas alltid efter varje arbetsgrupp, då den ena arbetsgruppen inte är den andra lik. Vi sätter stort värde i att utbilda assistenterna på ett mycket konkret sätt utifrån din funktionsnedsättning så att de får verktyg för att kunna hjälpa dig på bästa sätt. Vi anser att det är väldigt viktigt att dina assistenter förstår din situation och har verktyg att hjälpa dig i din vardag för att assistansen ska fungera på bästa möjliga sätt.

Vi har tillstånd från IVO, kollektivavtal med Almega och använder oss av IfA:s riktlinjer

Nedan kan du läsa vidare om våra erbjudanden till dig som kund.

Grunderbjudande

Move & Walk Assistans har ett grunderbjudande som är omfattande och innehåller all hjälp kring administration av din assistans, grundutbildningar för dina assistenter, försäkringar och juridisk hjälp. Utöver grunderbjudandet kan du välja till utbildningar för dina assistenter efter dina önskemål och behov. Nedan kan du läsa mer i detalj vad vi erbjuder.

Administrationskostnader, kvalitet- och arbetsmiljöinsatser, grundläggande utbildningar

 • Löpande kontakt med kund & assistentansvarig, stöttning och handledning i personalfrågor
 • Hjälp vid arbetsmiljörond, hjälp att boka utbildning för assistenter och eventuella resor och boende kopplat till detta
 • Kostnader kopplade till din personliga samordnare
 • Alla kostnader kopplade till administration av assistansersättningen såsom ex löne-, ekonomi- och schemasystem, revision, företagsförsäkringar samt kostnader till arbetsgivar- och branschorganisation eller liknande, lönekostnader för administrativ personal.
 • Medarbetarsamtal, lönesamtal, rehabutredning
 • Hjälp med ansökan till kommun och försäkringskassa
 • Arbetsmiljöinsatser och personalvård för att stärka arbetet för en god arbetsmiljö för assistenterna såsom utbildning och uppdatering av gällande praxis. Kostnader för att lösa arbetsmiljöfrågor, kostnader för genomförande av arbetsmiljörond
 • Företagshälsovård
 • Kvalitetssäkring av din assistans – dokumentation, kvalitetsledningssystem och kvalitetsundersökningar
 • Grundhjälp i rekrytering såsom annonsering och vidarebefordran av inkomna ansökningar
 • Kund- och personalevenemang
 • Basutbildningar och metodhandledning för assistent och arbetsledare
 • Arbetsledardagar samt assistentdagar
 • HLR-utbildning för alla assistenter
 • Plattformen “Jo, jag kan”, för dig och dina assistenter där ni får tillgång till den senaste informationen om KP samt kan följa er egen personliga utveckling. Här möter ni våra utbildare, bl a er personliga Conductor som är den som hjälper er med uppföljning samt utbildning av assistenter i KP.

Utöver grunderbjudandet kan du som kund göra tillval utifrån hur du önskar hjälp med din assistans. Vi kan då bland annat erbjuda stöd vid schemaläggning, extra rekryteringshjälp och valbara utbildningar.

Move & Walk erbjuder flertalet utbildningar till sina kunder som vi skräddarsyr efter önskemål för dig som assistanskund. Vi erbjuder bland annat omfattande teoretisk och praktisk utbildning i KP, intensivträningsveckor med KP på Move & Walk, hembesök, förflyttningsutbildning, autismutbildning med mera.

 

Välkommen med din intresseanmälan!

sv_SE
Skip to content