Bild på barn som leker

Intensivträning för barn, ungdomar och vuxna

Move & Walks träningsverksamheter finns i Göteborg, Malmö och Solna. Vi tar emot personer i alla åldrar med olika neurologiska skador, medfödda eller förvärvade såsom CP-skada, Stroke, MS, Parkinson, Ryggmärgsbråck eller hjärnskada efter t.ex. operation eller olycka. Träningsgrupperna består för bästa utveckling oftast av sammansatta grupper utifrån deltagarnas ålder, kognitiv ålder och rörelseförmåga. Move & Walks träningsverksamhet erbjuder deltagarna och deras medföljande en kompetens och en värderingsstyrd, komplex och resultatorienterad utvecklingsmöjlighet. Intensivperioden är ett komplement till vardagen och man ska efter periodens slut lätt kunna överföra de inlärda funktionerna till sina vardagsaktiviteter. Människan och dess möjligheter ligger i fokus när programmet utformas specifikt för varje individ.