Kvalitet

Move & Walk arbetar systematiskt och övergripande med sin kvalitetsledningssystem vilket grundar sig i ISO certifieringen och leder arbetet mot våra kvalitetsmål. Kvalitetsmålen styr vår verksamhetsmålsättning.

2017 års fokus låg på arbetsmiljö- och personalfrågor. Detta arbete kommer att fortsätta under 2018 och dessutom kompletteras med förbättring och förfining av vårt värdegrundsarbete.

Läs Move & Walk:s kvalitetspolicy ->