Bild på barn

Move & Walk Skola

Vi är en grund- och gymnasiesärskola som har ett unikt upplägg där Konduktiv Pedagogik (KP) har integrerats med läroplan och kursplaner.

Move & Walk tar emot elever som har ett placeringsbeslut i särskola från hemkommunen och vi riktar oss främst till barn med olika neurologiska funktionsnedsättningar.

Våra skolor finns i Göteborg, Malmö och Solna men vi tar även emot elever från kranskommuner.

Move & Walk välkomnar elever med neurologiska funktionsvariationer till en skola med helhetssyn, med mål att genom KP vara med och utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv.

Vårt fokus ligger på aktiv inlärning genom aktiviteter som stimulerar och koordinerar motorisk, kognitiv, kommunikativ och social förmåga parallellt samt baseras alltid på elevens egna intresse och motivation.

Den konduktiva pedagogiken har som mål att ge redskap så att varje individ kan leva så självständigt som möjligt, klara vardag, arbete och fritid på bästa sätt utifrån de individuella förutsättningar som varje individ besitter.

Move & Walk erbjuder:

• Grundsärskola inriktning ämnesområden/ämnen årskurs 1-9 (Göteborg, Solna och Malmö)

• Gymnasiesärskola, individuella programmet årskurs 1-4. (Göteborg, Solna och Malmö)

• Fritids för elever upp till 12 år (Göteborg, Solna och Malmö) och korttidstillsyn (Göteborg, Solna och Malmö) för elever över 12 år.