Move & Walk Skola

Move & Walk Skola är en mindre fristående särskola, godkänd av Skolinspektionen och avgiftsfri för eleverna. Skolan har ett unikt upplägg där Konduktiv Pedagogik (KP) har integrerats med läroplan och kursplaner. Move & Walk tar emot elever som har ett placeringsbeslut i särskola från hemkommunen och vi riktar oss främst till barn med olika neurologiska funktionsnedsättningar.  Våra skolor finns i Göteborg, Malmö och Solna men vi tar emot elever även från kranskommuner.

Move & Walk välkomnar elever med neurologiska funktionsnedsättningar till en skola med helhetssyn, med mål att genom Konduktiv Pedagogik vara med och utveckla elever till att leva ett aktivare och självständigare liv. Den konduktiva pedagogiken har som mål att ge redskap så att varje individ, oavsett funktionsnedsättningens storlek, kan leva så självständigt som möjligt, klara vardag, arbete och fritid på bästa sätt utifrån de individuella förutsättningar som varje individ besitter.

Move & Walk erbjuder:

• Grundsärskola inriktning träningsskola årskurs 1-9 (Göteborg, Solna och Malmö)

• Gymnasiesärskola, individuella programmet årskurs 1-4. (Göteborg och Solna)

• Fritids för elever upp till 12 år (Göteborg, Solna och Malmö) och korttidstillsyn (Göteborg, Solna och Malmö) för elever över 12 år.